Temat: dotarcie do osób na Ukrainie poszukujących pracy w Polsce

Realizacja: czerwiec – lipiec 2020
Zwrot z inwestycji w reklamę: Obniżenie kosztu pozyskania 1 pracownika do 1/8 kosztów przed kampanią.

Klient poszukuje stale pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce na rzecz zleceniodawców naszego klienta. Źródła pozyskiwania klientów zaczęły wysychać, więc zwrócono się do Błękitnego Oceanu z prośbą o pomoc.
Po przeanalizowaniu sytuacji, stworzyliśmy dla naszego klienta 5-języczną stronę www.robotavpolshi.pl a następnie zaczęliśmy kierować na nią ruch: ponad sto osób z Ukrainy każdego dnia, poszukujących pracy w Polsce.
W efekcie, klient zaczął pozyskiwać licznych, nowych pracowników których potrzebował, a koszt ich pozyskania stanowi dla niego obecnie jedynie 1/8 zysku z tego tytułu.


Chcielibyśmy podobnym sukcesem cieszyć się razem z Tobą!

Zadzwoń teraz!